ZOSTAĆ NASZYM AGENTEM

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą imprez turystycznych FLUGO to skontaktuj się z nami.

Po otrzymaniu informacji o chęci nawiązania współpracy w odpowiedzi prześlemy umowę agencyjną wraz z aneksem prowizyjnym oraz kartę agenta. Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich załączników w dwóch kompletach oraz odesłanie ich do nas wraz z kopią NIP, REGON, KRS (lub wpisu do ewidencji), przy spółkach cywilnych - umowa spółki bądź dokumenty potwierdzające reprezentację.

Zapraszamy do współpracy agencje turystyczne z całej Polski!

Aby się zalogować do panelu agenta kliknij tutaj: